Podjetje: ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

Naslov: Belokranjska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

NADZOR NAD PREMIČNINAMI IN NEPREMIČNINI DRUŠTVA, VODENJE PREGLEDNIH EVIDENC S PODROČJA UPRAVLJANJA Z PREMIČNINAMI IN NEPREMIČNINAMI, KOORDINACIJA IN KOMUNIKACIJA Z NAJEMODAJALCI, PRIPRAVA OSNUTKOV POGODB, POGODB, DODATKOV K POGODBAM Z NAJEMODAJALCI, SODELOVANJE Z VODJI ENOT VSEH LOKACIJ DRUŠTVA, NADZOR NAD INVESTICIJSKIM VZDRŽEVANJEM NA VSEH LOKACIJAH, ODGOVORNOST ZA GOSPODARNO UPRAVLJANJE Z INVENTARJEM, POPIS OSNOVNIH SREDSTEV, MONITORING, ORGANIZACIJA, IZVEDBA, VODENJE DEL IN NALOG V SODELOVANJU S SKRBNIKI POGODB NA STRANI PONUDNIKOV, SKRB ZA POPIS IN IZVEDBO MANJŠIH HIŠNIŠKIH DEL, PREGLED STANJA LOKACIJ, PRIPRAVA PREDLOGOV, ISKANJE NOVIH LOKACIJ ZA NAJEM V PRIMERU SELITVE PROGRAMA, SPREMLJANJE, SPOŠTOVANJE DOLOČIL NAJEMNIH POGODB (NEPREMIČNINE, TELEKOMUNIKACIJE), PREGLED IN SPREMLJANJE ZAKONODAJE IZ PREDMETNEGA PODROČJA, NADZOR, NAČRTOVANJE STROŠKOV IN ISKANJE NAJPRIMERNEJŠIH IN NAJUGODNEJŠIH PONUDNIKOV (NAJEMNA RAZMERJA, NABAVA, TELEKOMUNIKACIJE, STROŠKI OGREVANJA, STROŠKI PO PORABI), SPREMLJANJE STANJA NEPREMIČNIN, ISKANJE NAJPRIMERNEJŠIH IN NAJUGODNEJŠIH PONUDNIKOV, PRIPRAVA VEČLETNE STRATEGIJE, OPRAVLJANJE POMOŽNIH IN DOPOLNILNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA, OPRAVLJANJE KATERIHKOLI DRUGIH OBČASNIH ALI NUJNIH DEL, PO NALOGU NADREJENEGA