Podjetje: KOVIS-LIVARNA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Naslov: ŽELEZARSKA CESTA 3, 3220 ŠTORE

PRED PRIČETKOM OBRATOVANJA PREGLEDA IN PRIPRAVI AVTOMATSKO FORMARSKO LINIJO ZA DELO.NADZORUJE IN SPREMLJA DELOVANJE STROJEV AVTOMATSKE FORMARSKE LINIJE.ODPRAVLJA NAPAKE IN OKVARE ELEKTRO NAPRAV, ELEKTROINSTALACIJE IN PRIKLJUČKOV.ZAMENJUJE IN POPRAVLJA DELE ELEKTROMOTORJEV, KONTAKTORJEV IN ELEKTRIČNIH ELEMENTOV. SODELUJE PRI ODPRAVLJANJU OKVARE NA HIDRAVLIKI IN MEHANSKIH DELIH,SODELUJE PRI POPRAVLJANJU HIDRAVLIČNIH VENTILOV IN CILINDROV, LEŽAJEV, VERIG, TRAKOV…SPREMLJA DELOVANJE STROJEV, NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI SPOROČA VODJI ELEKTRO VZDRŽEVANJA ALI VODJI STROJNEGA VZDRŽEVANJA.SPREMLJA DELOVANJE NAPRAV, ODPRAVLJA MANJŠE NAPAKE IN OKVARE O VEČJIH NAPAKAH IN OKVARAH OBVESTI NADREJENEGA. REDNO VZDRŽUJE STROJE IN ORODJA S KATERIMI OPRAVLJA DELO. NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V OBRATOVANJU TAKOJ SPOROČI NADREJENEMU, DELO IZVAJA V SKLADU S SISTEMOM VODENJA, NAVODILI NADREJENEGA IN V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TER POŽARNIM REDOM, VZDRŽUJE RED IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA IN DELOVNEGA OKOLJA.OPRAVLJA DRUGA DELA V OKVIRU DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA