Podjetje: ISOKON PROIZVODNJA IN PREDELAVA TERMOPLASTOV, D.O.O., SLOVENSKE KONJICE

Naslov: Industrijska cesta 16 , 3210 SLOVENSKE KONJICE

ODGOVORNOST ZA USPEŠNOST OBRATOVANJA LESNOOBDELOVALNIH STROJEV, DIREKTEN VNOS PODATKOV O PROIZVAJANJU V INFORMACIJSKI SISTEM, PREGLED STROJA PRED PRIČETKOM OBRATOVANJA, PRIPRAVA IN NASTAVITVE STROJEV (PRIPRAVA REZIL, PRIPRAVA LEPILA, NASTAVITVE PARAMETROV ITD.) POSLUŽEVANJE STROJA (VSTAVLJANJE IN ODVZEMANJE OBDELOVANCEV STROJU IPD.) IZVAJANJE SAMOKONTROLE (VMESNE KONTROLE MERITEV TEKOM PROIZVODNEGA PROCESA)B RANJE IN IZPOLNJEVANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE (PORABLJEN ČAS, OPREDELITEV KAKOVOSTI IZDELANIH PROIZVODOV OZ. IZDELKOV), IZVAJANJE KVP IN TPM, DELO Z VILIČARJEM, IZVAJANJE REDNE KONTROLE S CILJEM ZAGOTAVLJANJA PRAVIH DIMENZIJ IN KAKOVOSTI IZDELKA V SKLADU S PREDPISANIMI TOLERANČNIMI MEJAMI, NENEHNA SKRB, DA DELO POTEKA VARNO, DA NE OGROŽA POŽARNE VARNOSTI IN DA Z MANIPULACIJO MAZALNIH SREDSTEV, ODPADKOV IN EMULZIJ NE ONESNAŽUJE OKOLJA), SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNEGA MESTA TER OKOLICE V SKLADU Z VZD, KONSTANTNO (PERIODIČNO) IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.