Podjetje: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE

Naslov: Cesta krških žrtev 2 , 8270 KRŠKO

IDENTIFIKACIJA IN RAZVOJ PODJETNIŠKE IDEJE, IZDELAVA POSLOVNEGA NAČRTA, REALIZACIJA POSLOVNEGA NAČRTA S PREDVIDENIM ZAKLJUČKOM USTANOVITVE PODJETJA OZ. ZAPOSLITVE V NJEM, SAMOZAPOSLITEV ALI ZAPOSLITEV PRI DRUGEM DELODAJALCU, AKTIVNO SODELOVANJE NA USPOSABLJANJIH, SAMOSTOJNO DELO OZ. DELO V SKUPINAH Z NAMENOM FORMIRANJA PODJETJA TER DRUGE NALOGE, KI JIH DOLOČI DELODAJALEC.