Podjetje: OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA

Naslov: KOPALIŠKA ULICA 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

IZVAJA NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO (POUK, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, INTERESNE DEJAVNOSTI, …) IZVAJA PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO (OBLIKOVANJE LETNIH IN DNEVNIH PRIPRAV, POPRAVILO IZDELKOV UČENCEV…) IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM (SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH IN AKTIVIH, SODELOVANJE S STARŠI UČENCEV, OPRAVLJANJE DEŽURSTVA, MENTORSTVA …).