Podjetje: OSNOVNA ŠOLA KORENA

Naslov: ZGORNJA KORENA 32 , 2242 ZGORNJA KORENA

POUČEVANJE V RAZREDU, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM