Podjetje: OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE

Naslov: Mestni trg 6 , 1420 TRBOVLJE

2. UČITELJ V PRVEM RAZREDU DEVETLETKE, UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, UČITELJ ZA DODATNO POMOČ