Podjetje: OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE

Naslov: VEGOVA ULICA 38, 1251 MORAVČE

IZVAJANJE NEPOSREDNEGA V-I DELA (IZVAJANJE POUKA V OPB SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, UVAJANJE ZANIMIVIH ZAPOSLITEV ZA UČENCE IN UVAJANJE RAZLIČNIH DIDAKTIČNIH GRADIV, POMOČ UČENCEM, KI TEŽJE SLEDIJO POUKU, NAVAJANJE UČENCEV NA PRAVILNO IN KULTURNO PREHRANJEVANJE, OBČASNO NADOMEŠČANJE ODSOTNIH UČITELJEV, SPREMSTVO UČENCEV V REDNIH ODDELKIH IZVEN ŠOLE, …), OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z V-I DELOM (SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH IN AKTIVIH ŠOLE IN IZVEN NJEGA, SODELOVANJE V ŠTUDIJSKIH SKUPINAH, DEŽURSTVO PRI KOSILU, …), OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJA ŠOLE IN PO NAVODILIH RAVNATELJA.