Podjetje: OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR

Naslov: LACKOVA CESTA 4 , 2000 MARIBOR

NEPOSREDNO IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU, OPRAVLJA DELA IN NALOGE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE.