Podjetje: OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL

Naslov: ŠMIHEL 2, 8000 NOVO MESTO

DELO V PODALJŠANEM BIVANJU, PRIPRAVA NA POUK IN IZVAJANJE UČNO VZGOJNEGA PROCESA, SPREMSTVO NA ŠPORTNIH, KULTURNIH, NARAVOSLOVNIH IN TEHNIČNIH DNEVIH, DELO PO LDN ŠOLE