Podjetje: JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA

Naslov: Kidričeva ulica 24 , 3250 ROGAŠKA SLATINA

DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA