Podjetje: OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA

Naslov: KRANJSKA CESTA 27 , 4240 RADOVLJICA

DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI NALOGE, KI SO VEZANE NA: IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM, DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJA ZAVODA TER PO NAVODILIH RAVNATELJA