Podjetje: OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA

Naslov: ADAMIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAMEZEN UČNI PREDMET IN RAZRED, TEKOČE PREVERJANJA ZNANJA UČENCEV Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI IN METODAMI DELA, UVAJANJE ZANIMIVIH ZAPOSLITEV ZA UČENCE IN UVAJANJE RAZLIČNIH DIDAKTIČNIH GRADIV, POMOČ UČENCEM, KI TEŽJE SLEDIJO POUKU, DODATNO DELO Z UČENCI, KI KAŽEJO POSEBNA ZANIMANJA ZA DOLOČENA PODROČJA, NAVAJANJE UČENCEV NA KULTURNO OBNAŠANJE V SKUPINI, NAVAJANJE UČENCEV NA PRAVILNO IN KULTURNO PREHRANJEVANJE, RAZŠIRJANJE ZNANJA IN INTERESOV UČENCEV Z VKLJUČEVANJEM RAZLIČNIH STROKOVNJAKOV V DELO IN Z OBISKI V RAZLIČNIH USTANOVAH ZUNAJ ŠOLE, SPREMLJANJE UČNEGA USPEHA UČENCEV IN DNEVNO POVEZOVANJE Z UČITELJI, IZVAJANJE INTERESIH DEJAVNOSTI PO DELOVNEM PROGRAMU, OBČASNO NADOMEŠČANJE ODSOTNIH UČITELJEV, SPREMSTVO UČENCEV V REDNIH ODDELKIH ZUNAJ ŠOLE (POMOČ UČITELJEM), ORGANIZIRANJE PROSTEGA ČASA UČENCEV