Podjetje: OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR

Naslov: LACKOVA CESTA 4 , 2000 MARIBOR

IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU IN V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE.