Podjetje: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Naslov: FRANKOPANSKA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA DELA V PROGRAMU ŠOLE V NARAVI IN IZVAJANJE DRUGEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA