Podjetje: OSNOVNA ŠOLA MINKE NAMESTNIK-SONJE SLOVENSKA BISTRICA

Naslov: PARTIZANSKA ULICA 20, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE PREDMETNEGA POUKA DRUŽBOSLOVJE, POUČEVANJE V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA V NIS IN PPVI …) TER DELA IN NALOGE DOLOČENA S PREDPISI, LDN IN V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, SODELOVANJE S STARŠI, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI, SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH, AKTIVIH …