Podjetje: OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV

Naslov: STARA CERKEV 21, 1332 STARA CERKEV

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, RAZREDNIK, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z UČENCI, DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z LDN TER PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA