Podjetje: JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE

Naslov: VIDEM 80, 1312 VIDEM – DOBREPOLJE

POUČEVANJE NA PŠ STRUGE V KOMBINIRANEM ODDELKU 3., 4. IN 5. RAZREDA (NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE)