Podjetje: OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D’INFANZIA ANCARANO

Naslov: Regentova ulica 4 , 6280 ANKARAN – ANCARANO

NADOMEŠČANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI , PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ZA PREDMETNA PODROČJA: IZDELA LETNE PRIPRAVE NA REDNI, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, IZDELA LETNE PRIPRAVE ZA INTERESNE DEJAVNOSTI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU, IZDELA PRIPRAVE ZA DNEVE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJA REDNI POUK, IZVAJA INTERESNE DEJAVNOSTI SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, IZVAJA AKTIVNOSTI PRI DNEVNIH DEJAVNOSTI, VODI ODDELČNE SKUPNOSTI, VODI SAMOSTOJNO UČENJE UČENCEV, DOPOLNJUJE UČNO IN DELOVNO OBVEZNOST V RAZŠIRJENEM PROGRAMU: V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, V ODDELKU JUTRANJEGA VARSTVA UČENCEV, Z DOPOLNILNIM IN DODATNIM POUKOM.