Podjetje: OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

Naslov: ŠOLSKA ULICA 2, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

RAZREDNIK 5. RAZREDA