Podjetje: OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE

Naslov: VEGOVA ULICA 38, 1251 MORAVČE

IZVAJANJE PRIPRAV NA V-I DELO ZA PREDMETNO PODROČJE RAZREDNEGA POUKA (REDNI, DOPOLNILNI, DODATNI POUK, PRIPRAVE ZA DNEVE DEJAVNOSTI,..), NEPOSREDNO IZVAJANJE V-I DELA PRI PREDMETIH RAZREDNEGA POUKA (IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, IZVAJANJE AKTIVNOSTI DNEVOV DEJAVNOSTI, SPREMSTVO UČENCEV, OBČASNO NADOMEŠČANJE ODSOTNIH UČITELJEV,…), OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z V-I DELOM IN SKLADNO Z LDN-JEM (SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH ŠOLE, SODELOVANJE S STARŠI, OPRAVLJANJE NALOG RAZREDNIKA, SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, IZVAJANJE VZGOJNIH UKREPOV, UREJANJE KABINETOV, ZBIRK,…), OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOL. Z LDN-JEM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA