Podjetje: OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS

Naslov: Trata 40 , 4224 GORENJA VAS

IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE IN V SKLADU Z SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA