Podjetje: OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE

Naslov: ULICA VIKTORJA KEJŽARJA 35, 4270 JESENICE

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA – SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG