Podjetje: OSNOVNA ŠOLA PRESKA

Naslov: PREŠKA CESTA 22 , 1215 MEDVODE

POUČEVANJE NA PREDMETNI STOPNJI, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE, POUČEVANJE V ODD. POD. BIVANJA, IZBIRNIH PREDMETOV, KI USTREZAJO IZOBRAZBI, DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI, IZVAJANJE VARSTVA VOZAČEV IN JUTRANJEGA VARSTVA, TER DRUGIH NALOG, KI JIH ZA TO DELOVNO MESTO DOLOČA ZAKON TER AKT DELODAJALCA O SISTEMIZACIJI IN DELA PO NALOGU RAVNATELJA