Podjetje: OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK

Naslov: ULICA 25. MAJA 14 A, 6258 PRESTRANEK

NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ZA PREDMETNO PODROČJO MATEMATIKE, LETNE PRIPRAVE NA REDNI, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK,OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA.