Podjetje: OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO

Naslov: ŠOLSKA ULICA 1, 8270 KRŠKO

UČITELJ GOSPODINJSTVA IN BIOLOGIJE OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN ŠOLE IN V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ŠOLE. Dopolnjevanje učne obveznosti na OŠ Kostanjevica na Krki.