Podjetje: OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Naslov: PUNGRT 9, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI

POUČEVANJE FIZIKE IN TEHNIKE NA PREDMETNI STOPNJI OZ. IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN IZVAJANJE PRIPRAV NA VZG. – IZOBR. DELO, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNIM DELOM TER DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJA ZAVODA.