Podjetje: OSNOVNA ŠOLA VODMAT

Naslov: POTRČEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 5. RAZREDU IN NA PREDMETNI STOPNJI TER DELO V PODALJŠANEM BIVANJU.