Podjetje: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Naslov: VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA

NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, JUTRANJE VARSTVO, OPB (GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI, OTROCI Z GOVORNO JEZIKOVNO MOTNJO…) IN IZVAJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA IN SKLADNO S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST.