Podjetje: OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA

Naslov: Trg padlih borcev 1 A, 6230 POSTOJNA

POUČEVANJE NA PREDMETNI STOPNJI IN V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA.