Podjetje: OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA

Naslov: ŠOLSKA ULICA 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI

POUČEVANJE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI,
PRIPRAVA NA POUK IN DRUGA DELA IN NALOGE PO PRAVILNIKU O SISTEMIZACIJI DM NA OŠ T. OKROGARJA NA DM UČITELJ