Podjetje: OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA

Naslov: ŠOLSKA ULICA 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI

POUČEVANJE UČENCEV, PRIPRAVA NA POUK IN DRUGE NALOGE V SKLADU S PRAVILNIKOM O SISTEMIZACIJI DM UČITELJ-RAZREDNIK.