Podjetje: OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA

Naslov: POT V GAJ 2, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

UČITELJ BO V OKVIRU SVOJE DELOVNE OBVEZNOSTI Z NAMENOM KREPITVE SPLOŠNIH KOMPETENC ŠOLAJOČIH IZVAJAL INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE NEPOSREDNE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI Z UČENCI TAKO, DA SE BO POSVEČAL NJIHOVIM INDIVIDUALNIM POTREBAM, PRIMANJKLJAJEM OZIROMA NADARJENOSTIM, ŠE POSEBEJ S SPODBUJANJEM BRALNE PISMENOSTI, MATEMATIČNE PISMENOSTI, DVIGA JEZIKOVNIH IN SOCIALNIH KOMPETENC, KOMPETENCE UČENJA UČENJA, KRITIČNEGA MIŠLJENJA, RAZMIŠLJANJA NA VIŠJIH TAKSONOMSKIH RAVNEH, RAZISKOVANJA, INOVATIVNOSTI, USTVARJALNOSTI, TRAJNOSTNE NARAVNANOSTI, UPORABE PAMETNE TEHNOLOGIJE TER PODJETNIŠTVA IN PODJETNOSTI V POVEZAVI S KARIERNO ORIENTACIJO. SKRBEL BO ZA DOBRO POČUTJE OTROK V ŠOLI PREKO DNEVNIH AKTIVNOSTI V OKVIRU DEJAVNOSTI ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG, REKREACIJE MED ODMORI, RAZVEDRILNIH DRUŽABNIH IGER TER DRUGE AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA.