Podjetje: OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK

Naslov: GREGORČIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA

POUČEVANJE BIOLOGIJE, GOSPODINJSTVA IN NARAVOSLOVJA NA PREDMETNI STOPNJI IN LABORANTSTVO. NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z UČENCI. DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE.