Podjetje: Rekreacijsko turistični center Krvavec, d.o.o.

Naslov: Grad 76 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

-TRŽENJE PRODAJNIH PRODUKTOV OBSTOJEČIM IN NOVI STRANKAM
-PRIDOBIVANJE NOVIH REDNIH STRANK NA DOMAČIH IN TUJIH TRGIH TER SKRB ZANJE
-ODGOVORNOST ZA RAZVOJ IN DOSEGANJE PRODAJNIH PLANOV, KI SO USMERJENI TAKO NA FINANČNE REZULTATE KOT NA ZADOVOLJSTVO STRANK
– TRŽENJE PRODAJNIH PRODUKTOV
– ORGANIZACIJA, VODENJE IN IZPELJAVA PRODAJNIH SESTANKOV IN OBVLADOVANJE POSLOVNIH POGAJANJ
-USKLAJEVANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI Z OSTALIMI ODDELKI V PODJETJU
-SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN IZVAJANJU PRODAJNIH STRATEGIJ
-SODELOVANJE IN POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN IZPELJAVI PREDPRODAJE(BLAGAJNE, SEJMI…)
-IZDELAVA RAZLIČNIH PRODAJNIH POROČIL IN ANALIZ
-PRIPRAVA PRODAJNE ADMINISTRACIJE (PONUDBE, POGODBE, NAROČILA, PREDRAČUNI,CENIKI…)