Podjetje: DOM UPOKOJENCEV SEŽANA

Naslov: ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA

IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL IN PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH POGOVOROV, USMERJANJE, INFORMIRANJE IN SPREMLJANJE GIBANJA OSKRBOVANCEV, OBISKOVALCEV IN DELAVCEV, DAJANJE OSNOVNIH INFORMACIJ O ZAVODU, SPREJEM IN RAZDELJEVANJE POŠTE ZA OSKRBOVANCE, SPREMLJANJE VARNOSTNEGA STANJA IN OBVEŠČANJE V PRIMERU POTREBE, HRAMBA DOMSKIH KLJUČEV, ADMINISTRATIVNA IN DRUGA POMOČ PRI VODENJU IN ZBIRANJU DOKUMENTACIJE IN EVIDENC TER JAVNIH NAROČIL, PISANJE ZAPISNIKOV, VODENJE EVIDENC IN ARHIVIRANJE.