Podjetje: PARADAJZ podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo d.o.o.

Naslov: Renkovci 57 C, 9224 TURNIŠČE

PRAVOČASNO SLEDENJE TEHNIČNEMU NAPREDKU IN PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA UVAJANJE NAPREDKA.
ODGOVOREN ZA PRIDELAVO ZELENJAVE, TER VODENJE TEHNOLOGIJE.
DAJANJE PREDLOGOV, OZIROMA ZAHTEV V ZVEZI S PRIDELAVO ZELENJAVE.
SISTEMSKO SPREMLJANJE, UGOTAVLJANJE IN STIMULIRANJE DELOVNE USPEŠNOSTI PODREJENIH.
VODENJE KOOPERACIJE KOT SKRBEN GOSPODAR V POVEZAVI Z OKOLJEM V SKLADU Z NAČELI DRUŽBENE ODGOVORNOSTI.