Podjetje: VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d.

Naslov: TOVARNIŠKA ULICA 18, 8270 KRŠKO

NADZIRANJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV PROIZVODNJE PAPIRJA NA PAPIRNIH STROJIH, NADZIRANJE TEHNOLOŠKEGA PROCESA PRIPRAVE KEMIKALIJ IN PIGMENTOV, NADZIRANJE TER PRIPRAVA PREMAZNE MEŠANICE ZA PROCES PREMAZOVANJA, SPREMLJANJE PROIZVODNJE IN ISKANJE REŠITEV ZA POVEČANJE UČINKOVITOSTI STROJEV IN NAPRAV V PROCESU PROIZVODNJE PAPIRJA, PRIPRAVLJANJE, SPREMLJANJE IN OBDELOVANJE TEHNOLOŠKIH PODATKOV V PROIZVODNJI ZA NADALJNE ODLOČITVE