Podjetje: METREL MEHANIKA, SESTAVNI DELI IN NAPRAVE D.O.O.

Naslov: LJUBLJANSKA CESTA 80, 1354 HORJUL

– POMOČ VODJI OBRATA PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZACIJI IN VODENJU OBRATA GALVANSKE ZAŠČITE
– POMOČ PRI VODENJU, KOORDINIRANJU IN NADZORU EKIPE DELAVCEV NA ODDELKU
– POSTAVLJANJE, SPREMLJANJE IN POSODABLJANJE TEHNOLOGIJ GALVANSKIH ZAŠČIT IN OPTIMIZACIJA DELA – (OPERATIVNA IN STROŠKOVNA) OBRATA GALVANSKE ZAŠČITE
– NADZOR NAD OBRATOVANJEM LINIJ GALVANSKE OBDELAVE KOVINSKIH IZDELKOV, GLEDE NA POTREBE PROCESA TUDI OPERATIVNO DELO NA LINIJAH
– NADZOR NAD ČISTILNO NAPRAVO IN PRIPRAVA VSEH ZAKONSKO PREDVIDENIH POROČIL IN EVIDENC S PODROČJA ODPADNIH VODA IN NEVARNIH KEMIKALIJ
– MEDFAZNA IN KONČNA KONTROLA IZDELKOV V ODDELKU GALVANE
– NADZOR NAD PRIPRAVO MERILNIH PROTOKOLOV TER SKRB NAD NJIHOVO EVIDENCO
– AKTIVNO SODELOVANJE PRI REŠEVANJU REKLAMACIJ
– KOMUNIKACJA (TEHNIČNA) S KUPCI ZA PODROČJE GALVANSKIH OBDELAV
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA PODROČJE GALVANSKIH TEHNOLOGIJ, ZAKONODAJNIH ZAHTEV S PODROČJA NEVARNIH KEMIKALIJ IN VAROVANJA OKOLJA
– SODELOVANJE Z ODDELKI TEHNOLOGIJE, PROIZVODNJE, PRODAJE, NABAVE IN PLANSKE SLUŽBE S CILJEM TEKOČEGA DELOVANJA PROIZVODNEGA PROCESA, ODPRAVLJANJE NAPAK IN PREVENTIVNEGA DELOVANJA
– PO POTREBI NADOMEŠČANJE ODSOTNIH SODELAVCEV NA PRIMERLJIVIH DELIH IN NALOGAH S CILJEM, DA NE NASTANE POSLOVNA ŠKODA
– OBČASNO OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, KI JIH GLEDE NA TRENUTNE ZAHTEVE POSLOVNEGA PROCESA ODREDI PREDPOSTAVLJENI VODJA