Podjetje: TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV D.D.

Naslov: ZA SAVO 6 , 1430 HRASTNIK

SODELUJE PRI IZDELAVI PLANA PROIZVODNJE IN PLANA VZDRŽEVALNIH DEL. PROUČUJE KEMIJSKE PROCESE IN
PREDLAGA NJIHOVE IZBOLJŠAVE. IZDELUJE MASNE BILANCE IN NAČRTUJE TEHNOLOŠKE POSTOPKE ZA IZDELAVO NOVIH PRODUKTOV. SODELUJE Z DRUGIMI STROKOVNJAKI PRI PRIPRAVI IN IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. IZDELUJE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV, IZDELUJE NAVODILA ZA VARNO DELO TER SODELUJE PRI USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH ZA KVALITETNO DELO V PROCESU. UPOŠTEVANJE VARNOSTNIH IN OKOLJSKIH PRAVIL IN DOBRIH PRAKS TER SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE. IZOBRAŽEVANJE ZA POTREBE DELOVNEGA MESTA.