Podjetje: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.

Naslov: Puhova ulica 10 , 2250 PTUJ

ANALIZIRANJE OBRATOVANJA OMREŽJA, VODENJE KATASTRA KOMUNALNIH NAPRAV, VODENJE EVIDENC