Podjetje: IMP TEN-TELEKOM, tovarna elektroenergetskih in telekomunikacijskih naprav, d.o.o.

Naslov: VOJKOVA CESTA 58, 1000 LJUBLJANA

KOORDINACIJA IN TIMSKO USKLAJEVANJE DELA ZA VARILCE, RAZPIS TEHNOLOGIJE IN IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE.