Podjetje: MAGLES, proizvodnja pohištva, d.o.o.

Naslov: Arclin 33 , 3211 ŠKOFJA VAS

IZVAJA PROGRAMERSKA DELA, PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO ZA PROIZVODNJO, UREJA APLIKACIJE IN JIH KOMPLETIRA, Z DRUGIM TEHNOLOGOM USKLADI AKTIVNOSTI ZA IZDELAVO IN OBJAVO NAROČENIH IZDELKOV. SODELUJE PRI ZAGONIH NOVIH STROJEV, NADZORUJE PROIZVODNJO, PRIPRAVLJA IN DAJE PREDLOGE ZA IZBOLJŠANJE POSTOPKOV PROCESA, TER PREDLAGA UKREPE ZA REŠEVANJE PROBLEMATIKE. DELO IZVAJA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM, NAVODILIM NADREJENEGA, POSLOVNIKOM KAKOVOSTI, TER NAVODILI O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TER POŽARNIM REDOM.