Podjetje: Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.

Naslov: Kolodvorska ulica 11 , 1000 LJUBLJANA

REDNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NAPRAV NAMIZNE RAČUNALNIŠKE OPREME (NRO), ODPRAVA NAPAK IN MOTENJ NA NRO NAPRAVAH, OBJEKTIH IN OPREMI, SODELOVANJE PRI INVESTICIJSKIH PROJEKTIH.