Podjetje: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Naslov: Hajdrihova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH VZDRŽEVALNIH DEL IN ODPRAVA OKVAR NA DV; IZVAJANJE OSTALIH ZAHTEVNEJŠIH DEL V DELOVNI SKUPINI ZA VZDRŽEVANJE DV; PO POTREBI PERIODIČNO USPOSABLJANJE IN DELO Z DELOVNO MEHANIZACIJO