Podjetje: JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Predoslje 39 , 4000 KRANJ

PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE JEDI V SKLADU Z NORMATIVI IN RECEPTI IZDAJANJE HRANE SKRB ZA OSEBNO UREJENOST IN BREZHIBNO ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV, STROJEV, PRIPOMOČKOV IN OPREME TER NJIHOVO DELOVANJE PORABA MATERIALA IN SUROVIN SKLADU Z NORMATIVI PREVZEMANJE DOBAVLJENIH MATERIALOV IN SUROVIN, KONTROLIRANJE KOLIČIN IN KAKOVOSTI, PRAVILNO SORTIRANJE IN SKLADIŠČENJE VZDRŽEVANJE ZAHTEVANIH EVIDENC IN DOKUMENTACIJE IZVAJANJE SANITARNIH, HIGIENSKIH IN ZDRAVSTVENIH PREDPISOV TER PREDPISOV ZA VARNO DELO IN POŽARNO VARNOST OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG NA PODROČJU DELA PO ODLOČITVAH IN ZAHTEVAH VODJE