Podjetje: D CENTER, trgovina, servis, zastopstvo, d.o.o.

Naslov: Cankarjeva cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

POD NADZOROM MENTORJA SPREJEMANJE STRANK,
PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKRITE NEPRAVILNOSTI, POMOČ PRI IZVAJANJU POSTOPKOV TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL, PREDLAGANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV DELOVNIH PROCESOV, DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, ČE TAKO DOLOČI NADREJENI.