Podjetje: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

Naslov: VINARSKA ULICA 14, 2000 MARIBOR

SPREMLJANJE OBJAVLJENIH PROJEKTNIH MEDNARODNIH IN NACIONALNIH PROJEKTNIH RAZPISOV, ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO VODENJE NACIONALNIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV, ZAGOTAVLJANJE STROKOVNE TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNE POMOČI V ZVEZI Z NAČRTOVANJEM,VODENJEM, IZVAJANJEM IN KONTROLIRANJEM PROJEKTOV, SODELOVANJE S PROJEKTNIMI PARTNERJI IN NADLEŽNIMI INSTITUCIJAMI, ADMINISTRATIVNE IN FINANČNE KONTROLE, PREDSTAVITEV IZVEDENIH PROJEKTOV JAVNOSTI, SPREMLJANJE ZAKONODAJE, POVEZANE Z DELOVNIMI NALOGAMI, IZDELAVA PROGRAMA DELA IN POROČILA O DELU, PRIDOBIVANJE DODATNIH STROKOVNIH ZNANJ IN LASTNO IZOBRAŽEVANJE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU VODJE ODDELKA, KI SO V OKVIRU DELAVČEVIH SPOSOBNOSTI.