Podjetje: Aluminium Kety Emmi, Predelava aluminija, d.o.o.

Naslov: Kolodvorska ulica 37 A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

OPERATIVNO IZVAJANJE NALOG S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI (DNEVNI IN TEDENSKI PREGLEDI PROIZVODNJE, SKRB ZA OSEBNO VAROVALNO OPREMO, SKRB ZA GARDEROBNE OMARICE, NADZOR NAD UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME), ORGANIZACIJA, NADZOR IN IZVEDBA PROJEKTOV V OKVIRU 5S, ADMINISTRATIVNA DELA – VODENJE EVIDENC (PREGLEDI DELOVNE OPREME, ZDRAVNIŠKI PREGLEDI, USPOSABLJANJA S PODROČJA VPD), DRUGA DELA, ZA KATERA SE USPOSOBI.