Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA

Naslov: POLJANSKI NASIP 2 , 1000 LJUBLJANA

ZAPOSLITEV S POLNIM DELOVNIM ČASOM ZA DOLOČEN ČAS ZARADI NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA (PREDVIDEVA SE ODSOTNOST VSAJ MESEC DNI),
PRIČETEK: ČIM PREJ. OPIS DELA IN NALOG: NABAVA, IZDAJA IN KONTROLA PISARNIŠKEGA MATERIALA, SODELOVANJE PRI NABAVI OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME, NAMEŠČANJE PROGRAMSKIH PAKETOV NA RAČUNALNIŠKO OPREMO TER POMOČ UPORABNIKOM, ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE POMOČI, POVEZANE Z RAZISKAVAMI IN IZOBRAŽEVALNIM PROCESOM, PRIPRAVA PODROBNIH OCENITEV KOLIČIN IN STROŠKOV MATERIALA TER DELA, POTREBNEGA ZA IZDELAVO IN POSTAVITEV OPREME, VODENJE EVIDENCE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME TER EVIDENCE PORABE MATERIALA IN VODENJA DNEVNIKA DOGODKOV V CENTRU, POMOČ UPORABNIKOM TER V PRIMERU NAPAK, ZASTOJEV ALI NUJNIH INTERVENCIJ, OBVEŠČANJE NADREJENIH IN VZDRŽEVALNE SLUŽBE O OKVARAH, VZDRŽEVANJE REDA V RAČUNALNIŠKIH PROSTORIH, PRIPRAVA POROČIL, INFORMACIJ, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI, NAČRTOVANJE INFORMATIZACIJE PF, SODELOVANJE PRI NABAVI, PREVZEM, OBDELAVA, EVIDENTIRANJE, SODELOVANJE PRI JAVNIH NAROČILIH IT, NAČRTOVANJE VARNOSTNE POLITIKE, UPRAVLJANJE STREŽNIŠKIH IN KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA.